เค พี ซี อินเตอร์เทรด บจก. K P C INTERTRADE CO.,LTD.       

http://www.bangkoksync.com

เค พี ซี อินเตอร์เทรด บจก. K P C INTERTRADE CO.,LTD.                      

ชื่อ (Contact Name):เค พี ซี อินเตอร์เทรด บจก. K P C INTERTRADE CO.,LTD.       
ชื่อบริษัท (Company name):เค พี ซี อินเตอร์เทรด บจก. K P C INTERTRADE CO.,LTD.       
ทีอยู่ (Address):4479-81 ถ.สุขุมวิท ระหว่าง ซ.105-107 กรุงเทพฯ 10260
รหัสไปรษณีย์ (Postal):10260
จังหวัด:กรุงเทพมหานคร
ประเทศ (Country):ไทย
โทรศัพท์ (Phone):(662) 3933248, 3961883, 749153
contact us

รายละเอียดบริษัท               

เค พี ซี อินเตอร์เทรด บจก. K P C INTERTRADE CO.,LTD.